Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người muốn trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm giáo viên dạy Tiểu học (Cấp 1) , Trung học cơ sở (Cấp 2), Trung học Phổ thông (Cấp 3)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học chỉ áp dụng đối với những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn âm nhạc, mỹ thuật, tin học, công nghệ, giáo dục thể chất, ngoại ngữ. Đây cũng là các môn học đang thiếu giáo viên ở cấp tiểu học. Chương trình bồi dưỡng gồm 35 tín chỉ, trong đó có 31 tín chỉ bắt buộc và 4 tín chỉ tự chọn.

Còn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông dành cho những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong số các môn của cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Chương trình bồi dưỡng có thời lượng 34 tín chỉ, gồm 17 tín chỉ học phần chung và 17 tín chỉ cho mỗi nhánh trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông.

Mục tiêu đặt ra là sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, người học có phẩm chất và năng lực cần thiết đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở, giáo dục phổ thông.

Trước đó, năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT về việc tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông. Việc khôi phục lại hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên cho toàn ngành.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.