Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng.

 

THÔNG BÁO

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Căn cứ  Tiêu chuẩn, trình độ chuẩn của giáo viên giáo dục nghề nghiệp đã quy định rõ tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng.

Căn cứ nhu cầu của người học;

SCF thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi cấp Chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng như sau:

Đối tượng bồi dưỡng:

Các nhà giáo là giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy tại các Trường, Trung tâm giáo dục NN – Thường Xuyên, Công ty có đào tạo về giáo dục nghề nghiệp…

Mục tiêu bồi dưỡng:

Sauk hi hoàn thành chương trình này, người học có được những năng lực sư phạm cơ bản, cần thiết để tổ chức tốt hoạt động sư phạm tại các trường Cao đẳng, trung cấp, các đơn vị.

  • Thiết kế, tổ chức và đánh giá được các giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
  • Biên soạn được chương trình đào tạo, đề cương môn học, mô-đun của ngành/ nghề đào tạo;
  • Tổ chức thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học GDNN ở cơ sở.

Chương trình bồi dưỡng:

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng.

TT Tên môn học Thời gian bồi dưỡng
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/ bài tập thảo luận Thi/ kiểm tra
1 Tổ chức hoạt động giáo dục 36 12 22 2
2 Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp 52 20 28 4
2 Phát triển chương trình đào tạo 56 18 34 4
3 Thiết kế dạy học 60 26 32 2
4 Thực hiện dạy học 56 14 39 3
5 Đánh giá trong dạy học 20 8 11 1
6 Thực tập sư phạm 120 7 109 4
7 Kiểm tra kết thúc các môn
  TỔNG CỘNG 400 105 275 20

(Chứng chỉ nằm trong hệ thống văn bằng, chứng chỉ của Nhà nước và được công nhận trên toàn quốc)!

Hồ sơ đăng ký: Phiếu ĐK theo mẫu; Bằng tốt nghiệp THPT trở lên, TC-CĐ-ĐH photo công chứng; CMT photo công chứng; 3 ảnh 3×4

Địa điểm học: Tại SCF và tại các đơn vị liên kết.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

+ SCF có thể tổ chức linh hoạt các địa điểm khác theo khu vực đăng ký của các đơn vị.

+ Các đơn vị cử cán bộ lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi đăng ký về hòm thư Gmail: daotao@scf.edu.vn trước 07 ngày căn cứ theo lịch học bồi dưỡng kiến thức mỗi đợt thi của từng tháng.

Ngoài đào tại Hà Nội, SCF có các văn phòng chi nhánh tại các tỉnh và phối hợp đạo tạo tại các địa phương, taị đơn vị nếu đủ số lượng học viên từ 40 trở lên.

SCF có lớp tại các tỉnh thành như, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Phòng, Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh…Các đơn vị và Học viên có nhu cầu học hãy liên hệ được tư vấn trực tiếp.

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU!

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *