Khóa học

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng.

  THÔNG BÁO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Căn cứ  Tiêu chuẩn, trình độ chuẩn của giáo viên giáo dục nghề nghiệp đã quy định rõ tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao Động – Thương binh …

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng. Read More »

Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS, THPT

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH GIÁO VIÊN THCS, THPT (Thông tư số: 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi …

Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS, THPT Read More »

Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (Theo Thông tư số: 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)   Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực …

Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học Read More »

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp năm 2021 của trung tâm đào tạo SCF Năm 2021 với các nội dung sau: Khóa học cung cấp các kiến thức cũng như phục vụ đối tượng bồi dưỡng là các Giảng …

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp năm 2021 Read More »

Bồi dưỡng chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Tiếng Anh Tiểu Học

Bồi dưỡng Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Tiếng Anh Tiểu Học Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiếng anh tiểu học là điều kiện tiên quyết để ban có thể trở thành giáo viên tiếng anh tiểu học thực thụ. Có trong tay chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiếng anh tiểu học bạn …

Bồi dưỡng chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Tiếng Anh Tiểu Học Read More »

Bồi dưỡng cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng nâng hạng giáo viên mầm non”

Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng nâng hạng giáo viên mầm non” . Giáo viên được nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở

Giáo viên THCS hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục cá biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp THCS, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hơp với chức trách nhiệm vụ của chức.