Đào tạo cấp chứng chỉ

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng.

  THÔNG BÁO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Căn cứ  Tiêu chuẩn, trình độ chuẩn của giáo viên giáo dục nghề nghiệp đã quy định rõ tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao Động – Thương binh …

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng. Read More »

Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS, THPT

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH GIÁO VIÊN THCS, THPT (Thông tư số: 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi …

Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS, THPT Read More »

Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (Theo Thông tư số: 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)   Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực …

Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học Read More »

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp năm 2021 của trung tâm đào tạo SCF Năm 2021 với các nội dung sau: Khóa học cung cấp các kiến thức cũng như phục vụ đối tượng bồi dưỡng là các Giảng …

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp năm 2021 Read More »