Khóa bồi dưỡng khác

Bồi dưỡng chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Tiếng Anh Tiểu Học

Bồi dưỡng Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Tiếng Anh Tiểu Học Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiếng anh tiểu học là điều kiện tiên quyết để ban có thể trở thành giáo viên tiếng anh tiểu học thực thụ. Có trong tay chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiếng anh tiểu học bạn …

Bồi dưỡng chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Tiếng Anh Tiểu Học Read More »

Bồi dưỡng cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng nâng hạng giáo viên mầm non”

Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng nâng hạng giáo viên mầm non” . Giáo viên được nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở

Giáo viên THCS hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục cá biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp THCS, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hơp với chức trách nhiệm vụ của chức.

Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Giáo Dục Mầm Non

Chương trình “ Nghiệp vụ Giáo dục mầm non” nhằm trang bị cho người học một số năng lực để thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Xác định được vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, yêu cầu đối với người nuôi…

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục Đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II Đang giữ chức danh nghề…

Bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên dạy Tiếng Anh Tiểu học

Khóa học Bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên Tiếng Anh dạy Tiểu học nhằm trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về tổ chức, quản lý giáo dục tiểu học, vai trò và sứ mệnh của giáo dục tiểu học; Các kiến thức cơ bản về Giáo dục học, tâm lý học, hình…