Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Được Cấp Cho Những Đối Tượng Nào?

CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐƯỢC CẤP CHO NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO?

Trước thực trạng các vụ tai nạn lao động liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng người lao động.

Để quản lý sát sao hơn vấn đề này, các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, yêu cầu người sử dụng lao động cần có chứng chỉ an toàn lao động mới được phép sử dụng lao động trong các hoạt động sản xuất của mình.

Vậy cụ thể chứng chỉ an toàn lao động này được cấp cho những đối tượng nào?

Chứng chỉ an toàn lao động có ý nghĩa gì?

Chứng chỉ an toàn lao động không chỉ là một tờ chứng nhận đảm bảo đơn thuần, mà nó còn mang ý nghĩa to lớn khác:

 • Nó thể hiện sự quan tâm của nhà nước tới sự đảm bảo sức khỏe, điều kiện làm việc lâu dài của người lao động.

 • Nó giúp phản ánh nghĩa vụ của người sử dụng lao động, đối với người lao động trong việc đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

 • Nó giúp đảm bảo các điều kiện vật chất, tinh thần cho người lao động, để người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ lao động của mình: trang thiết bị bảo hộ lao động, chế độ phụ cấp, trợ cấp…

Đối tượng nào cần có chứng chỉ an toàn lao động?

Những đối tượng được tham gia cấp chứng chỉ an toàn lao động được quy định trong thông tư 27/2013/BLĐ của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội bao gồm:

 • Người lao động

 • Người đang làm việc, người mới tuyển dụng, người học nghề, tập nghề, thử việc tại cơ sở làm việc.

 • Người sử dụng lao động, người quản lý.

 • Các cá nhân khác có nhu cầu.

Cũng theo nghị định số 44/2016/NĐ-CP được ban hành ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định đối tượng được cấp chứng chỉ an toàn lao động chia thành các nhóm sau:

 • Nhóm 1: những đối tượng là người quản lý phụ trách công tác an toàn và vệ sinh lao động, gồm:

 • Những người đứng đầu đơn vị, đứng đầu cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc, những người chịu trách nhiệm bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; những người đang giữ chức vụ quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

 • Người làm cấp phó của người được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn và vệ sinh lao động.

 • Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

 • Các bộ phận chuyên trách hoặc bán chuyên trách vấn đề an toàn và vệ sinh lao động của đơn vị cơ sở.

 • Người chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát vấn đề an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở.

 • Nhóm 3: Những lao động đang làm việc trong môi trường yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, được Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành.

 • Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định ở trên, bao gồm cả những người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

 • Nhóm 5: Những người làm công tác y tế

 • Nhóm 6: Học an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại luật 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Trên đây chính là những đối tượng được cấp chứng chỉ an toàn lao động theo quy định của pháp luật. Và để có được chứng chỉ này, những đối tượng nêu trên cần tham gia các khóa học an toàn lao động tại các trung tâm uy tín như SCF.EDU.VN.

Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin vui lòng gửi vào mail hoặc liên hệ theo đường dây nóng: 0972 7878 32 – 024 665 255 11 để được hỗ trợ tư vấn!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.