Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giảng Viên Có Bắt Buộc Với Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Không?

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN CÓ BẮT BUỘC VỚI THẠC SĨ, TIẾN SĨ KHÔNG?

Có rất nhiều người cho rằng, mình có cấp bậc học vị thạc sĩ, tiến sĩ rồi, không cần phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên vẫn có thể giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Liệu cách nghĩ này có đúng không? Quy định của nhà nước về vấn đề này như thế nào?

Căn cứ vào điểm e) khoản 1 Điều 77 Luật Giáo dục có quy định trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo cụ thể như sau: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học; có bằng thạc sĩ trở lên đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận án tiến sĩ.

Theo thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ ban hành về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập quy định một trong các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giảng viên là phải "có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên".

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, để trở thành giảng viên đại học, cao đẳng, bắt buộc phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, kể cả những người đã là giảng viên đại học hoặc tốt nghiệp đại học sư phạm.

Như vậy, dù bạn đã tốt nghiệp sư phạm chính quy hay không, có kiến thức và kinh nghiệm thực tế phong phú, có học vị tiến sĩ, thạc sĩ thì vẫn cần phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, đáp ứng các điều kiện về nhân thân, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ chuyên môn. Để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng – đại học theo đúng quy định, người học phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại các cơ sở giáo dục như SCF.

 

Khóa học bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được SCF tổ chức thường xuyên nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thi và cấp chứng chỉ cho các đối tượng học viên có nguyện vọng trở thành giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Hoặc đã giảng dạy nhưng chưa có chứng chỉ theo quy định.

Hãy liên hệ hotline của SCF.EDU.VN để được tư vấn rõ hơn về khóa học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên và được giải đáp các thắc mắc về vấn đề này bởi các chuyên gia.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.