Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Giảng Viên – Con Đường Dẫn Đến Thành Công

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên – con đường dẫn đến thành công

Trong xã hội hiện nay, giảng viên là nghề cao quý và là ước mơ của bao người. Không ít sinh viên bỏ lỡ cơ hội trở thành giảng viên vì không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội của mình vì hiện nay học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên khá đơn giản và không quá tốn kém.

Tại sao bạn nên học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên

nghiệp vụ sư phạm là gì,

Quy định điều kiện giảng dạy của giảng viên cao đẳng đại học

Trong quy định hiện nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để giảng dạy, giảng viên cao đẳng, đại học phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm. Vì vậy muốn trở thành giảng viên bạn bắt buộc phải học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo còn quy định người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, để trở thành giảng viên đại học, cao đẳng, bắt buộc phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên. Những người đã là giảng viên đại học hoặc tốt nghiệp đại học sư phạm nếu chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên cũng phải học. Bộ quy định điều này bởi vì:

 • Qua khóa đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên bạn sẽ làm công việc cụ thể phù hợp với mục tiêu và nội dung của giảng viên vì mỗi chương trình đào tạo có mục tiêu, nội dung đào tạo cho một đối tượng cụ thể.
 • Chương trình đào tạo chứngchỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên gồm các học phần chuyên môn và kiến tập, thực tập thuộc chương trình đào tạo các ngành cho giảng viên

Xem thêm: Thông tin khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Nội dung khóa học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên

học nghiệp vụ sư phạm bao lâu,

Khóa học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên có nội dung cụ thể như sau

Chuyên đề dẫn nhập “Sứ mạng người thầy trong giáo dục”: bao gồm1 tín chỉ

 1. Kiến thức bắt buộc:  bao gồm 16 tín chỉ

 • Giáo dục học thế giới và Việt Nam: 1 tín chỉ

 • Tâm lí dạy học đại học: 1 tín chỉ

 • Lí luận dạy học đại học: 3 tín chỉ

 • Phát triển chương trình và tổ chức đào tạo đại học: 2 tín chỉ

 • Đánh giá trong giáo dục đại học: 2 tín chỉ

 • Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học: 1 tín chỉ

 • Tâm lí học đại cương: 2 tín chỉ

 • Giáo dục học đại cương: 3 tín chỉ

 1. Kiến thức tự chọn: bao gồm 5 tín chỉ

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: 2 tín chỉ

 • Thực hành giảng dạy: 3 tín chỉ

Toàn bộ các kiến thức trong khóa học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên đều được Công ty Cổ phần Giáo dục SFC Quốc tế – scf.edu.vn thiết kế riêng biệt chuyên sâu dựa trên nền tảng kiến thức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên hệ chúng tôi để nhận tư vấn cũng như đăng kí khóa học nghiệp vụ sư phạm giảng viên chất lượng và nhanh nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *