Điều Kiện Cần Có Khi Theo Học Nghiệp Vụ Kế Toán Trưởng Là Gì?

ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ KHI THEO HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG LÀ GÌ?

Trở thành kế toán trưởng luôn là mục tiêu phấn đấu của bất cứ ai theo đuổi ngành kế toán. Tuy nhiên, để trở thành kế toán trưởng đòi hỏi kế toán viên phải có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu của Bộ tài chính đưa ra và có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng chính là yêu cầu bắt buộc phải có.

 Nghiệp Vụ Kế Toán Trưởng

Vậy, để có thể theo học nghiệp vụ kế toán trưởng, người kế toán viên cần phải đảm bảo những điều kiện cần thiết nào?

Căn cứ theo điểm b, khoản 1, Điều 2 Thông tư số 199/2011/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng quy định tiêu chuẩn của học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng có nêu, người làm kế toán phải "Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán".

Theo đó, người học cần phải có:

  • Tối thiểu 3 năm công tác thực tế ở lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng;
  • Tối thiểu là 2 năm công tác thực tế ở lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học.

Cũng căn cứ theo khoản 2, Điều 3, Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước có quy định cụ thể: "Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán là những người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các học viện ở trong và ngoài nước".

Đào Tạo Nghiệp Vụ Kế Toán Trưởng tại hà nội

Theo quy định trên, tất cả những học viên tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh đều không đủ tiêu chuẩn để tham dự khóa học nghiệp vụ kế toán trưởng.

Đối với những người được bổ nhiệm làm kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh cần phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên theo khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT/BTC-BNV.

Căn cứ theo các quy định trên, nếu bạn đã tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán từ bậc trung cấp trở lên, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm hành nghề thực tế hoàn toàn có thể đăng ký tham gia lớp học nghiệp vụ kế toán trưởng để trở thành kế toán trưởng trong tương lai.

1 thought on “Điều Kiện Cần Có Khi Theo Học Nghiệp Vụ Kế Toán Trưởng Là Gì?”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.