Điều kiện cần để mở Trường mầm non Tư Thục

Hướng dẫn bạn những thủ tục, giấy tờ cần thiết để thành lập trường mầm non tư thục

Hiện nay các trung tâm giáo dục, các tố chức, cá nhân có thể dễ dạng mở các lớp các trung tâm chăm sóc trẻ em gọi chung là trường mầm non tư thục, tuy nhiên để mở được trường mầm non tư thục các đơn vị cá nhận cũng cần biết một số quy định, điều kiện cơ bản để có thể mở được các trường mầm non tư thục dạng này.. Ngoài các vấn đề về pháp lí thủ tục đăng kí thì vấn đề cốt lõi của một trường mầm non đó chính là đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy. Không phải là trường  mầm non tư thục mà  các đơn vị hay cá nhân đứng ra tổ chức thành lập trường tư thục xem nhẹ vấn đề này.

Thực tế đây là vấn đề quan trọng đánh giá sự thành công, chất lượng và sự tin tưởng của các phụ huynh  có con em được gửi và dạy dỗ ở đây. Đối với giáo viên cần tuyển chọn kĩ lưỡng đảm bảo các yếu tố về đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và nhiều yếu tố khác được quy định bởi các khóa đào tạo nghiệp vụ giáo viên mầm non.  Tại trung tâm SCF – Trung tâm đào tạo nguồn giáo viên mầm non với nghiệp vụ đào tạo được thực hiện bài bản. đáp ứng yêu cầu thự tế hiện nay

Xem thêm:

Khóa đào tạo chứng chỉ sư phạm mầm non

Khóa đào tạo chức danh giáo viên mầm non

 • Để mở trường mầm non tư thục, bạn có thể đăng ký kinh doanh dưới hình thức Doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty với ngành nghề “ Giáo dục mầm non” tại sở kế hoạch đầu tư , phòng đăng ký Kinh doanh.
 • Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bạn phải trực tiếp liên hệ tới phòng giáo dục nơi mình đặt địa điểm hoạt động để được hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động.

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục.

 • Địa điểm xây dựng nhà trường phải đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động.

 • Có từ 3 nhóm trẻ lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

 • Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuan quy định. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên, có đủ sức khỏe khi được đề cử không quá 65 tuổi.

 • Hiệu trưởng phải có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên, có uy tín về phẩm chất chính trị, , đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, có sức khỏe tốt. Giáo viên và nhân viên phải có phẩm chất đạo đức tốt, thương yêu và tôn trọng trẻ em.

Điều kiện về cơ sở vật chất :

 • Nhà trường, nhà trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc loại hình tư thục có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định về thiết bị, đồ dung, đồ chơi do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.
 • Diện tích sử dụng đất bình quân tối thiểu 12m2 cho một trẻ đối với khu vực đồng bằng, trung du; 8m2 cho một trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã và núi cao.

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị thành lập trường
 • Đề án tổ chức và hoạt động thành lập trường
 • Tờ trình về đề án thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động
 • Quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường
 • Ý kiến của Phòng Giáo dục về kết quả thẩm định và cho phép thành lập trường
 • Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về việc thuê cơ sở vật chất ( nếu có )
 • Hồ sơ nhân sự của Hiệu trưởng, hiệu phó, Hội đồng quản trị, giáo viên, nhân viên gồm đơn, lý lịch, giấy khám sức khỏe, hộ khẩu photo công chứng, các văn bằng chứng chỉ liên quan.

Ngoài ra các trường mầm non tư thục cần có đội ngũ quản lí có chuyên môn – Điều đó được trung tâm SCF chú trọng đào tạo đã đư ra một khóa đào tạo nghiệp vụ quản lí trường mầm non

Xem thêm: Khóa đào tạo nghiệp vụ quản lí trường mầm non

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.