ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG LÀ GÌ?

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG LÀ GÌ?

Trở thành kế toán trưởng luôn là cái đích mà bất cứ người làm kế toán nào cũng mong muốn đạt được. Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn đấu, cố gắng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, kế toán viên còn phải tham gia các khóa học đào tạo để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật. Vậy điều kiện để được cấp chứng chỉ này là gì?

điều kiện học kế toán trưởng

Quy định về cấp chứng chỉ kế toán trưởng

Việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng được quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật:

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực Nhà nước và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Điều kiện học và được cấp chứng chỉ kế toán trưởng

Học viên được cấp chứng chỉ kế toán trưởng khi đạt các điều kiện sau:

  • Học viên đạt kết quả thi loại trung bình trở lên  là đạt yêu cầu, được Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ra quyết định tổ chức khoá học cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”.
  • Kết thúc mỗi khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, đơn vị tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng gửi “Quyết định công nhận kết quả đạt yêu cầu khoá học” kèm theo “Danh sách học viên đạt yêu cầu khoá học” (Phụ lục số 03) về Bộ Tài chính, để xem xét, chấp thuận và cấp phôi Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (hoặc cấp phó được Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng uỷ quyền) mới có quyền ký, cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.
  • Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng phải được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng đóng dấu nổi vào giáp lai ảnh của học viên.

điều kiện để được cấp chứng chỉ kế toán trưởng

Và để có được chứng chỉ kế toán trưởng, học viên có thể đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng tại các cơ sở đào tạo, trung tâm uy tín như SCF để “học thật, thi thật, chứng chỉ thật”. Khi có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng trong tay, bạn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trên bước đường sự nghiệp kế toán của mình.

Chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng này có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật Kế toán. Sau khi hết hạn 5 năm học viên có yêu cầu cấp lại chứng chỉ phải học lại khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.