Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SCF QUỐC TẾ

Cơ cấu tổ chức trung tâm SCF

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA SCF

Với thế mạnh Hội đồng cố vấn chuyên môn là đội ngũ chuyên gia cao cấp trên nhiều lĩnh vực, SCF đã xây dựng được các chuyên đề đào tạo mang tính đặc thù cho mỗi loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc.

– Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo dự án nâng cao năng lực cho cán bộ tại các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc

– Các chương trình đào tạo theo nhu cầu

– Các bộ chương trình xây dựng chuyên biệt cho các ngành đặc thù

  • Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho khối cơ quan nhà nước
  • Chương trình đào tạo cho khối ngân hàng
  • Chương trình đào tạo cho khối bệnh viện

– Dịch vụ

  • Tư vấn xây dựng, phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp, trường học.

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHUYÊN MÔN VÀ GIẢNG VIÊN

Hội đồng cố vấn chuyên môn của SCF gồm những Giáo sư, PGS, Tiến sĩ, những chuyên gia có nhiều năm giảng dạy, làm việc trong lĩnh vực giáo dục, kinh tế, y tế, quản trị…Những thành viên của Hội đồng có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy kiệt xuất trong nước và ngoài nước. Hội đồng cố vấn cho SCF trong lĩnh vực học thuật, chiến lược, chương trình sao cho đúng với mục tiêu đào tạo chất lượng. Hội đồng giúp xây dựng và thẩm định chiến lược nâng cao khả năng giảng dạy và đào tạo của giảng viên nhất là những giảng viên trẻ.  Hội đồng Cố vấn gặp nhau mỗi quý một lần để xây dựng và phát triển hệ thống SCF.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để mỗi cá nhân trong cơ quan, tổ chức cũng như doanh nghiệp có tư duy đột phá từ đó tạo tiền đề quan trọng dẫn tới thành công bền vững cho mọi đối tác. Chúng tôi tin tưởng rằng, sự thành công của Quý đối tác chính là sự thành công của chúng tôi.