Khóa Học Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giảng Viên

Khóa Học Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giảng Viên

Khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên nhằm trang bị kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản về giảng dạy đại học.

Mục tiêu của khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

mẫu chứng chỉ

Khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên giúp bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học. Bên cạnh đó nó còn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong bối cảnh công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

Đối tượng nên theo học khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

Khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 1. Giảng viên ở các trường đại học, cao đẳng chưa được đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
 2. Những người có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.
 3. Những người đang làm việc tại các Viện nghiên cứu, các Viện trường, Bệnh viện, Trạm y tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.
 4. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên các trường đại học, cao đẳng có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

Nội dung khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

Giảng viên là tiến sĩ trở lên không cần chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm?

Tổng khối lượng kiến thức của khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên  tối thiểu: 20 tín chỉ

Trong đó bao gồm các nội dung:

 • Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ.
 • Khối lượng kiến thức tự chọn bao gồm: 5 tín chỉ.

Khối lượng kiến thức bắt buộc của khóa học nghiệp vụ sư phạm:

Trong 15 tín chỉ bạn sẽ được học các bộ môn sau:

 • Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam.
 • Tâm lí học giảng dạy học đại học.
 • Lí luận dạy học đại học.
 • Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy đại học.
 • Đánh giá trong giáo dục đại học.
 • Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học.
 • Tâm lí học đại cương.
 • Giáo dục học đại cương

Khối lượng kiến thức tự chọn của khóa học nghiệp vụ sư phạm:

Trong 5 tín chỉ kiến thức tự chọn bạn sẽ được học các bộ môn sau:

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học.
 • Kĩ năng dạy học đại học.
 • Thực tập sư phạm.
 • Nâng cao chất lượng tự học.
 • Sử dụng phương tiện, kĩ thuật dạy học chuyên ngành.
 • Giao tiếp sư phạm.

Để biết thêm các thông tin về thời gian, lịch học và học phí cho mỗi khóa học nghiệp vụ sư phạm hãy liên hệ với chúng tôi Công ty Cổ phần Giáo dục SCF Quốc tế – scf.edu.vn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.