Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề – Chuyên đào tạo nghiệp vụ sư phạm, giáo viên

KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của Tổng cục dạy nghề.

Lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề do trung taam SCF Quốc tế mở lớp đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề với mức học phí và ưu đãi tốt nhất thời gian học  tầm 1 tháng (400 tiết). Học viên tham gia lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề được cấp chứng chỉ theo quy định của Tổng cục dạy nghề (theo thông tư số 19/2011/TT-BLĐTBXH). Khóa học để chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho giáo viên tham gia dạy nghề các cấp trình độ: sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

Mục đích:

Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm sư phạm dạy nghề” nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vự sư phạm cơ bản về giáo dục, tâm lí học nghề nghiệp; Lập kế hoạch, xác định các công việc cụ thể cho dạy nghề và giáo dục học sinh ở các cơ sở dạy nghề ; Chuẩn bị và thực hiện hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp nghề đạt hiệu quả đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu quy định. Biết cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Đối tượng bồi dưỡng:

  • Giáo viên dạy nghề tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, các cơ sở dạy nghề có bằng kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề ( SPDN).
  • Kỹ sư, kỹ thuật viên, thợ lành nghề, sinh viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề, sinh viên năm cuối các trường Đại học, cao đẳng kỹ thuật có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy nghề.
  • Đối tượng tốt nghiệp Trung cấp nghề , có bằng nghề liên quan muốn đi giảng dạy hoặc mở trung tâm dạy nghề.

Nội dung bồi dưỡng:

Mã môn học – mô đun Tên môn học – mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
MH01 Tâm lý học nghề nghiệp 45 giờ
MH02 Giáo dục học nghề nghiệp 45 giờ
MH03 Kỹ năng và phương pháp dạy nghề 30 giờ
MH04 Phương tiện dạy học 30 giờ
MĐ05 Thực tập sư phạm 160 giờ ( 4 tuần )
MH06 Ứng dụng CNTT trong dạy học 30 giờ
MH07

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề là chương trình dành cho:

  •  Giáo viên dạy nghề tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, các cơ sở dạy nghề, có bằng kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo, nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề (SPDN).
  •  Kỹ sư, kỹ thuật viên, thợ lành nghề, sinh viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề, sinh viên năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy nghề cần được đào tạo cấp chứng chỉ SPDN.
  • Đối tượng học sơ cấp nghề: tốt nghiệp Trung học phổ thông, có bằng nghề liên quan muốn đi dạy tại tại các trường dạy lái xe, thẩm mỹ, hoặc mở trung tâm dạy nghề…

Keywork: sư phạm dạy nghề, chửng chỉ sư phạm nghề, chứng chỉ dạy nghề, dào tạo cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.