Những Quy Định Về Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Bạn Cần Biết

Những Quy Định Về Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Bạn Cần Biết

Những quy định về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hiện nay là gì? Các áp dụng quy định về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ra sao? Đây là những thông tin bạn cần quan tâm khi có ý định học nghiệp vụ sư phạm.

Những quy định về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

nghiệp vụ sư phạm (dành cho giáo viên phổ thông),

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Trong quy định về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm có thồng tin chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp. Quy định về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm còn bao gồm mẫu chứng chỉ; mẫu bản sao; in, quản lý phôi. Ngoài ra thủ tục cấp và thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cũng nằm trong quy định về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Quy định về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bao gồm thông tin về các tổ chức được đào tạo nghiệp vụ sư phạm. Các đơn vị này bao gồm: các trường đại học;  cao đẳng; viện nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức khác được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp).

Nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

nghiệp vụ sư phạm học bao lâu,

Quy định về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm còn nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Nội dung này bao gồm: mục tiêu, đối tượng, thời gian bồi dưỡng và đơn vị thời gian, danh mục các mô-đun và phân bố thời gian bồi dưỡng, chương trình các mô-đun và hướng dẫn thực hiện chương trình

Tổ chức thực hiện chương trình và điều kiện để cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Quy định về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm còn nêu rõ vấn đề thời gian đào tạo. Thời gian đào tạo căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hàng năm, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tổ chức các khóa bồi dưỡng.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư được cấp sau khi người học hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Quy định về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm còn quy định về hiệu lực của chứng chỉ. Trong đó người đứng đầu cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp.

Thời gian đào tạo trong quy định về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Thời gian đào tạo trong quy định về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bao gồm 2 phần

Thời gian: 160 giờ

  • Lý thuyết: 50 giờ.
  • Thực hành, thảo luận, bài tập: 104 giờ.
  • Kiểm tra: 06 giờ.

Đơn vị thời gian của giờ học

  • Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học tích hợp là 60 phút.
  • Một ngày học không quá 08 giờ.

Để biết thêm các quy định về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hãy liên hệ đến Công ty Cổ phần Giáo dục SCF Quốc tế hoặc truy cập vào website scf.edu.vn để biết thêm chi tiết.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.