Quy Định Mới Về Tập Huấn An Toàn Hóa Chất Bạn Cần Biết

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TẬP HUẤN AN TOÀN HÓA CHẤT BẠN CẦN BIẾT

Để đảm bảo việc sử dụng hóa chất được an toàn, không xảy ra những rủi ro đáng tiếc. Các đơn vị sử dụng cần phải được tập huấn an toàn hóa chất, tham gia các khóa học cụ thể về vấn đề này. Và an toàn hóa chất cũng được quy định rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Cụ thể, theo nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Hóa chất, nêu rõ các quy định về an toàn đối với nhà xưởng và kho chứa hóa chất.

an toàn hóa chất

  • Theo nghị định này, các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh hóa chất cần phải nghiêm chỉnh tuân thủ các yêu cầu về an toàn đối với nhà xưởng và kho chứa hóa chất như sau: Nhà xưởng, nhà kho chứa hóa chất phải đảm bảo đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất. Phải được lắp đặt hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng và hệ thống thu lôi chống sét theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn mà pháp luật quy định.
  • Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có lối thoát hiểm, dán bảng nội quy về an toàn hóa chất, các biển báo nguy hiểm về hóa chất. Bồn chứa hóa chất ngoài trời cũng phải đảm bảo an toàn, hóa chất không thoát ra ngoài môi trường. Nếu không may xảy ra sự cố, phải có biện pháp chống cháy nổ, chống sét.
  • Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không trơn trượt, có thiết kế rãnh thu gom và thoát nước tốt.
  • Các cá nhân, tổ chức kinh doanh sản xuất hóa chất phải tham gia tổ chức huấn luyện an toàn lao động, an toàn hóa chất định kỳ 2 năm một lần.

Đối tượng nào cần được huấn luyện an toàn hóa chất?

Khóa tập huấn an toàn hóa chất dành cho các đối tượng sau:

  • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và phòng ban, chi nhánh trực thuộc.
  • Phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật.
  • Quản lý phân xưởng hoặc bộ phận tương đương
  • Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở.
  • Những người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất ở nơi làm việc.

Tùy vào đối tượng người học mà nội dung chương trình tập huấn an toàn hóa chất sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Đối với những người tham gia giảng dạy, tập huấn hóa chất phải đảm bảo có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về an toàn hóa chất.

an toàn hóa chất

Trên đây chính là quy định về an toàn hóa chất, được quy định cụ thể tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 25/11/2017, thay thế Nghị định 108/2008/NĐ-CP.

Nếu đơn vị bạn cần tổ chức lớp tập huấn hoặc tìm lớp tập huấn an toàn hóa chất, có thể tham khảo khóa tập huấn tại SCF.edu.vn của chúng tôi và liên hệ hotline để được tư vấn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *