Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người muốn trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm giáo viên dạy Tiểu học (Cấp 1) , Trung học cơ sở (Cấp 2), Trung học Phổ thông (Cấp 3) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có …

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người muốn trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT Read More »