Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (Theo Thông tư số: 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)   Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực …

Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học Read More »