Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS, THPT

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH GIÁO VIÊN THCS, THPT (Thông tư số: 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi …

Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS, THPT Read More »