Vì sao giảng viên đại học nên học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Vì Sao Giảng Viên Đại Học Nên Học Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm 

Cũng như giáo viên các cấp, giảng viên đại học cũng cần bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để tăng thêm kiến thức. Đồng thời qua mỗi khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, giảng viên sẽ nâng cao trình độ bản thân.

Tại sao giảng viên nên học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

nghiệp vụ sư phạm là gì,

Qua mỗi khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, giảng viên sẽ đem về cho mình nhiều kiến thức như:

 • Những vấn đề cơ bản của giáo dục đại học thế giới và Việt Nam.
 • Bổ sung kiến thức về tâm lý, giáo dục. Từ đó bạn vận dụng vào xử lý các tình huống sư phạm trong quá trình dạy học.
 • Qua khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bạn được biết thêm các phương pháp dạy học tích cực để sau này ứng dụng vào quá trình dạy học.
 • Thiết kế và phát triển được chương trình giáo dục đại học.
 • Sử dụng được phương tiện kỹ thuật và công nghệ vào quá trình dạy học.
 • Thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục.
 • Phát triển được tình yêu và sự nhiệt tình với nghề sư phạm.

Ai nên theo học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học?

Những đối tượng dưới đây cần phải theo học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

 1. Giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chưa qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
 2. Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước có trình độ, mong muốn làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.
 3. Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

nghiệp vụ sư phạm

Nội dung khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học có thời gian kéo dài 4 tháng và bao gồm 20 tín chỉ. Tham gia học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học bạn sẽ được học các môn sau đây:

 • Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
 • Tâm lí học đại cương
 • Tâm lí học dạy học đại học
 • Giáo dục học đại cương
 • Lí luận dạy học đại học
 • Kỹ năng dạy học đại học
 • Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học
 • Đánh giá trong giáo dục đại học
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết về khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, xin hãy liên hệ đến Công ty Cổ phần Giáo dục SCF Quốc tế – scf.edu.vn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.