Dạy Cắm Hoa Chuyên Nghiệp mở shop

Dạy Cắm Hoa Chuyên Nghiệp mở shop 1. HOA BÓ A. HOA BÓ TRÒN: NGUYÊN TẮC ĐẶT HOA PHỐI LÁ SAO CHO TRÒN ĐỀU; PHỐI TÔNG MÀU HOA HỢP VỚI MÀU GIẤY; PHỐI MÀU HOA HỢP VỚI MÀU HOA; CÁCH ĐI GIẤY CHO TRÒN ĐỀU CÁC MẪU NHỎ, LỚN, ĐẠI; CÁCH GÓI HOA TRÊN GIẤY […]

Quy định mới về văn bằng, chứng chỉ giáo dục đại học

Nghị định 88/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó quy định về văn bằng, chứng chỉ giáo dục đại học Hệ thống văn bằng giáo dục đại học bao gồm: 1- Bằng […]